Βιοτεχνία Ορθοπεδικών Στρωμάτων
Έκθεση: Κοραή 5 Τρίπολη - Τηλ. 2710238707
Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης - Τηλ. 2710237023, 6944590074
Email: georgionis {papaki} gmail {teleia} com